دانلود اپلیکیشن اندروید
منو
 • ورود / ثبت نام تامین کنند گان
 • ورود / ثبت نام مشتریان
 • سبد خرید
  رهن و اجاره
  فروش

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد تجاری واقع در چهارراه شهناز

  • تجاری
  • 75 متر
  • شهناز
  • قیمت:15,000,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد تجاری واقع در 17شهریور

  • تجاری
  • 20 متر
  • 17 شهریور
  • قیمت:4,000,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد تجاری واقع در چهارراه شهناز

  • تجاری
  • 25 متر
  • چهارراهه شهناز
  • قیمت:6,500,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد تجاری واقع در خیابان امام

  • تجاری
  • 80 متر
  • آبرسان
  • قیمت:8,000,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد تجاری واقع در آبرسان

  • تجاری
  • 96 متر
  • آبرسان
  • قیمت:8,000,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی تجاری واقع در منصور

  • مسکونی
  • 450 متر
  • منصور
  • قیمت:20,000,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد تجاری مسکونی واقع در آبرسان

  • مسکونی
  • 178 متر
  • آبرسان
  • قیمت:4,500,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد تجاری مسکونی واقع در آبرسان

  • مسکونی
  • 178 متر
  • آبرسان
  • قیمت:4,500,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد تجاری مسکونی واقع در آبرسان

  • مسکونی
  • 178 متر
  • آبرسان
  • قیمت:4,500,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد تجاری مسکونی واقع در آبرسان

  • مسکونی
  • 178 متر
  • آبرسان
  • قیمت:4,500,000,000 تومان