دانلود اپلیکیشن اندروید
منو
 • ورود / ثبت نام تامین کنند گان
 • ورود / ثبت نام مشتریان
 • سبد خرید
  رهن و اجاره
  فروش

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در ائل گلی

  • مسکونی
  • 205 متر
  • ائل گلی
  • قیمت:7,175,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در ائل گلی

  • مسکونی
  • 260 متر
  • ائل گلی
  • قیمت:10,400,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در ائل گلی

  • مسکونی
  • 250 متر
  • ائل گلی
  • قیمت:7,500,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش حیاط مسکونی واقع در خطیب

  • مسکونی
  • 175 متر
  • خطیب
  • قیمت:1,600,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش حیاط مسکونی واقع در نصف راه

  • مسکونی
  • 87 متر
  • نصف راه
  • قیمت:783,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش زمین مسکونی واقع در قراملک

  • مسکونی
  • 8500 متر
  • قراملک
  • قیمت:85,000,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در نصف راه

  • مسکونی
  • 104 متر
  • نصف راه
  • قیمت:1,716,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش حیاط مسکونی واقع در خطیب

  • مسکونی
  • 262 متر
  • خطیب
  • قیمت:3,500,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در راه آهن

  • مسکونی
  • 200 متر
  • راه آهن
  • قیمت:3,000,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در نصف راه

  • مسکونی
  • 157 متر
  • نصف راه
  • قیمت:3,000,000,000 تومان