دانلود اپلیکیشن اندروید
منو
 • ورود / ثبت نام تامین کنند گان
 • ورود / ثبت نام مشتریان
 • سبد خرید
  رهن و اجاره
  فروش

  قیمت متر مربع:

  فروش حیاط مسکونی واقع در باغمیشه

  • مسکونی
  • 122 متر
  • باغمیشه
  • قیمت:1,220,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در باغمیشه

  • مسکونی
  • 62 متر
  • باغمیشه
  • قیمت:650,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در باغمیشه

  • مسکونی
  • 171 متر
  • باغمیشه
  • قیمت:6,000,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در باغمیشه

  • مسکونی
  • 90 متر
  • باغمیشه
  • قیمت:1,000,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در هتل مرمر

  • مسکونی
  • 125 متر
  • ولیعصرجنوبی
  • قیمت:1,850,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در هتل مرمر

  • مسکونی
  • 140 متر
  • هتل مرمر
  • قیمت:2,310,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در ولیعصرجنوبی

  • مسکونی
  • 95 متر
  • ولیعصرجنوبی
  • قیمت:1,567,500,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش زمین مسکونی واقع در ولیعصرجنوبی

  • مسکونی
  • 273 متر
  • ولیعصرجنوبی
  • قیمت:8,190,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در ولیعصرجنوبی

  • مسکونی
  • 95 متر
  • ولیعصرجنوبی
  • قیمت:1,805,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در ولیعصرجنوبی

  • مسکونی
  • 150 متر
  • ولیعصرجنوبی
  • قیمت:3,000,000,000 تومان