دانلود اپلیکیشن اندروید
منو
 • ورود / ثبت نام تامین کنند گان
 • ورود / ثبت نام مشتریان
 • سبد خرید
  رهن و اجاره
  فروش

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در ولیعصرجنوبی

  • مسکونی
  • 290 متر
  • ولیعصرجنوبی
  • قیمت:6,960,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در ولیعصرجنوبی

  • مسکونی
  • 130 متر
  • ولیعصرجنوبی
  • قیمت:2,080,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در ولیعصرجنوبی

  • مسکونی
  • 305 متر
  • ولیعصرجنوبی
  • قیمت:5,500,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در ولیعصر

  • مسکونی
  • 140 متر
  • ولیعصر
  • قیمت:3,500,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در ولیعصر

  • مسکونی
  • 82 متر
  • ولیعصر
  • قیمت:1,640,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در ولیعصر

  • مسکونی
  • 156 متر
  • ولیعصر
  • قیمت:4,680,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در ولیعصر

  • مسکونی
  • 156 متر
  • ولیعصر
  • قیمت:5,148,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در ولیعصر

  • مسکونی
  • 74 متر
  • ولیعصر
  • قیمت:1,200,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در ولیعصر

  • مسکونی
  • 250 متر
  • ولیعصر
  • قیمت:8,000,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در ولیعصر

  • مسکونی
  • 150 متر
  • ولیعصر
  • قیمت:4,200,000,000 تومان