دانلود اپلیکیشن اندروید
منو
 • ورود / ثبت نام تامین کنند گان
 • ورود / ثبت نام مشتریان
 • سبد خرید
  رهن و اجاره
  فروش

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در رشدیه

  • مسکونی
  • 145 متر
  • رشدیه
  • قیمت:3,335,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در ولی امر

  • مسکونی
  • 105 متر
  • ولی امر
  • قیمت:945,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در رشدیه

  • مسکونی
  • 230 متر
  • رشدیه
  • قیمت:5,290,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در رشدیه

  • مسکونی
  • 118 متر
  • رشدیه
  • قیمت:2,950,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در رشدیه

  • مسکونی
  • 114 متر
  • رشدیه
  • قیمت:1,710,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در ولی امر

  • مسکونی
  • 190 متر
  • ولی امر
  • قیمت:3,420,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در رشدیه

  • مسکونی
  • 102 متر
  • رشدیه
  • قیمت:1,650,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در رشدیه

  • مسکونی
  • 116 متر
  • رشدیه
  • قیمت:2,784,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در رشدیه

  • مسکونی
  • 120 متر
  • رشدیه
  • قیمت:2,940,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در رشدیه

  • مسکونی
  • 109 متر
  • رشدیه
  • قیمت:2,180,000,000 تومان