دانلود اپلیکیشن اندروید
منو
 • ورود / ثبت نام تامین کنند گان
 • ورود / ثبت نام مشتریان
 • سبد خرید
  رهن و اجاره
  فروش

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در رشدیه

  • مسکونی
  • 158 متر
  • رشدیه
  • قیمت:3,480,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در رشدیه

  • مسکونی
  • 115 متر
  • رشدیه
  • قیمت:2,050,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در ولیعصر

  • مسکونی
  • 133 متر
  • ولیعصر
  • قیمت:3,200,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در ولیعصر

  • مسکونی
  • 177 متر
  • ولیعصر
  • قیمت:4,800,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در ولیعصر

  • مسکونی
  • 263 متر
  • ولیعصر
  • قیمت:2,630,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در ولیعصر

  • مسکونی
  • 101 متر
  • ولیعصر
  • قیمت:3,000,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در ولیعصر

  • مسکونی
  • 137 متر
  • ولیعصر
  • قیمت:3,151,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در کوی دانشگاه

  • مسکونی
  • 240 متر
  • کوی دانشگاه
  • قیمت:3,500,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در خیابان امام

  • مسکونی
  • 111 متر
  • منصور
  • قیمت:1,332,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش زمین مسکونی واقع در منصور

  • مسکونی
  • 210 متر
  • منصور
  • قیمت:1,500,000,000 تومان