دانلود اپلیکیشن اندروید
منو
 • ورود / ثبت نام تامین کنند گان
 • ورود / ثبت نام مشتریان
 • سبد خرید
  رهن و اجاره
  فروش

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در خیابان امام

  • مسکونی
  • 120 متر
  • خیابان امام
  • قیمت:1,800,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در آبرسان

  • مسکونی
  • 100 متر
  • آبرسان
  • قیمت:1,600,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش زمین مسکونی واقع در منصور

  • مسکونی
  • 315 متر
  • منصور
  • قیمت:12,000,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در آبرسان

  • مسکونی
  • 170 متر
  • آبرسان
  • قیمت:4,000,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در چایکنار

  • مسکونی
  • 128 متر
  • چایکنار
  • قیمت:1,920,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در خیابان امام

  • مسکونی
  • 90 متر
  • خیابان امام
  • قیمت:650,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در آبرسان

  • مسکونی
  • 130 متر
  • آبرسان
  • قیمت:3,900,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در خیابان امام

  • مسکونی
  • 102 متر
  • خیابان امام
  • قیمت:1,020,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش حیاط مسکونی واقع در آبرسان

  • مسکونی
  • 142 متر
  • آبرسان
  • قیمت:1,500,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در منصور

  • مسکونی
  • 175 متر
  • منصور
  • قیمت:3,237,500,000 تومان