دانلود اپلیکیشن اندروید
منو
 • ورود / ثبت نام تامین کنند گان
 • ورود / ثبت نام مشتریان
 • سبد خرید
  رهن و اجاره
  فروش

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در پرواز

  • مسکونی
  • 140 متر
  • پرواز
  • قیمت:3,360,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در گلشهر

  • مسکونی
  • 308 متر
  • گلشهر
  • قیمت:6,776,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در پرواز

  • مسکونی
  • 140 متر
  • پرواز
  • قیمت:2,520,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در گلشهر

  • مسکونی
  • 200 متر
  • گلشهر
  • قیمت:4,000,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در گلشهر

  • مسکونی
  • 114 متر
  • گلشهر
  • قیمت:2,100,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در پرواز

  • مسکونی
  • 120 متر
  • پرواز
  • قیمت:8,500,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در پرواز

  • مسکونی
  • 198 متر
  • پرواز
  • قیمت:6,500,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در پرواز

  • مسکونی
  • 135 متر
  • پرواز
  • قیمت:3,645,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در گلشهر

  • مسکونی
  • 60 متر
  • گلشهر
  • قیمت:540,000,000 تومان

  قیمت متر مربع:

  فروش واحد مسکونی واقع در پرواز

  • مسکونی
  • 160 متر
  • پرواز
  • قیمت:3,040,000,000 تومان